26 w - Menerjemahkan

Dalam mencari kehidupan Allah Azza Wajalla berfirman:
فامشوا في مناكبها
(Berjalanlah) kalian di atas muka bumi..!

Dalam mencari kehidupan akherat, Allah Azza Wajalla berfirman:
فاسعوا إلى ذكر الله
(Bersegeralah) kalian mengingat Allah..!
سابقوا إلى مغفرة من ربكم
(Berlombalah) kalian mencari ampunan Allah..!

Kesimpulannya:
Kebahagian sebenarnya untuk kita adalah hidup di akherat, adapun kehidupan kita di dunia ini akan terasa bahagia jika kita sejalan dengan tujuan akherat

Akhukum
Muhamad Irfandi