25 w - Menerjemahkan

Gagal dalam suatu ujian bukan menjadi akhir perjalanan.
Mari buka kesuksesan lain dihadapan.

Wahai diri,
Semangatlah!