Yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin _semoga Allah mengampuninya, kedua orangtuanya, dan segenap kaum muslimin_, berkata, "Kebanyakan kaum muslimin masa kini -dan ini sangat disayangkan- mereka tidak serius serta lalai dalam urusan agama. Bersikap lalai dan berleha-leha, serta hidup glamor. Mereka lebih mementingkan kenikmatan fisik, walaupun agamanya hancur. " (Syarh Riyadh ash-Shalihin, 1/345).

Alih bahasa: Akhmad Taufik Arizal, Lc., M.H.