24 w - Menerjemahkan

Yg jelas2 Unjuk rasa/Demo di kasih izin, sedangakan yg berniat melakukan aksi damai serta bersilaturahmi, di halang2 in dgn kawat berduri.