25 w - Menerjemahkan

وقد كا ن الشيخ ابن باز رحمه الله إلى مماته؛ تُقرأ عليه في الأسبوع ثلَث
مرات، وكل ما ينتهي يعود إليها.


Ini adalah kalimat yang disampaikan Syaikh Abdul Muhsin al Qasimi ketika mensyarah Ushul Tsalatsah.
Bahwa Syaikh bin baz di akhir hayatnya dibacakan kepada beliau risalah ini, tiga kali setiap pekan. Selesai dibacakan, diulang lagi, diulang lagi.

Begitu pentingnya masalah ini.
Dan begitu bagusnya risalah yang telah menjelaskan masalah ini, ushul tsalatsah.